بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان منوجان بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) از سال 1386 فعالیت خود را به صورت رسمی شروع کرده و بیشترین تمرکز آن بر روی انجام کارهای فرهنگی در زمینه مهدویت و آشنایی جوانان با اصول و فرهنگ مهدویت و زمینه سازی برای جذب آنها می باشد در حال حاضر بیش 400نفر از فرهنگیان و 1000نفر از سایر اقشار شهرستان عضو بنیاد می باشند.

تاکنون مطلبی در این پایگاه منتشر نشده است!
به ‌صفحه نخست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366